Основните дейности на екипа на ясла “Вълшебство” са свързани с постигане на оптимално физическо, психическо и емоционално развитие на децата. Сред тях са:

- осигуряване на  здравословна и безопасна среда;

- организиране и спазване на рационален дневен режим, съобразен с потребностите на най-ранната възраст и допринасящ за детското развитие;

- осигуряване на здравословно хранене, отговарящо на физиологичните норми за съответната възрастова група;

- организиране и провеждане на дейности, свързани с доброто физическо и емоционално развитие на децата:

- изграждане на навици и умения за самостоятелност у най-малките;

- индивидуален подход към всяко дете и неговото специфично развитие;

- подготовка на децата за успешно и леко преминаване към детска градина.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игри
Сензо-моторни занимания
Занимателни игри
Игри
учене чрез игра
забавления
играем заедно
Занимания разнообразни