В Детска ясла „Вълшебство” работят квалифицирани медицински сестри, двама сурпедагози с висше образование и педагог, които с любов и внимание отглеждат и възпитават както чуващите деца, така и онези с увреден слух. 

В четирите групи на яслата децата с увреден слух са интегрирани с чуващите им връстници. Водещ е стремежът да се създават положителни емоции у всички деца, които способстват за укрепване психиката на децата, стимулират двигателната им активност и речовото им общуване. 

Яслата има четири яслени групи. На разположение на децата са просторни и удобни занимални, самостоятелни спални, гардеробни помещения и санитарни възли. Спалните и занималните са обзаведени с нови маси, столчета, легла и кътове за игра с достатъчно играчки и помагала за работа с децата. 

За всяка група се грижат по две възпитателки и две пом. възпитателки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАШИТЕ ГРУПИ