Важен елемент в работата с децата в яслена възраст е тяхното правилно и навременно хранене. Храната за децата, отглеждани в Ясла №35, се приготвя в собствена кухня, която отговаря на всички нормативни изисквания. Менюто се подготвя за всяка седмица и е съобразено както с нуждите на децата, така и със сезоните.

В приземния етаж на сградата се намира кухненският блок, който е разкрит в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита. Той е добре оборудван и отговаря на съвременните хигиенни изисквания. Кухненският блок функционира и като раздавателен пункт за детска храна съобразно издадено санитарно разрешително от Столична здравана инспекция на 23.05.2002 г. Кухнята разполага с течаща вода – топла и студена, както и с асансьор за експедицията на готовата храна.

Приземният етаж, където се намира кухненският блок, има санитарен възел и баня за работещите в кухнята. На разположение са един фризер за зеленчуци, един фризер за месни продукти, един хладилник за яйцата и един хладилник за съхранение на пробите.
Продуктите се подреждат по реда им на приемане и срок на годност. Всички имат сертификат за годност от производителя и фирмата-доставчик.
Кухненският блок включва обособени кътове за приготвяне на храната със съответните клетки за обработка на суровините; за яйца; за месо и риба; за плодове и зеленчуци; за рязане на хляб; за приготовление на храната; за експедиция на готовата храна.
Кухнята е обзаведена с две печки с 6 котлона и една фурна, две пекарни, плотове за обработка на продукти, хлеборезачка, миксер, пасатор, месомелачка и др.
Складовите помещения са като следва: Хранителен склад; склад за пресни плодове и зеленчуци с естествено проветряване; склад за амбалаж; склад за хигиенни материали. Всички складове са обзаведени със стилажи за подреждане и сортиране на стоките.

kuhnia
 
 
Хапване