Политика за поверителност на личните данни

Обща информация

Във връзка с новия регламент зазащита на личните данни,, приет от Европейския съюз и влязъл в сила от  25 май 2018 г., се гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

СДЯ 35 „Вълшебство”осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Приложение на настоящата Политика за поверителност

В качеството си на администратор на лични данни, СДЯ 35 „Вълшебство”отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: СДЯ 35 „Вълшебство”
Длъжностното лице по защита на личните данни: г-жа Росица Василева

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

СДЯ 35 „Вълшебство”е администратор на личните данни (т.е. информацията, която идентифицира конкретно лице, като например име и фамилия или адрес на електронна поща).

Настоящата Политика за поверителност важи за всички потребители, включително тези, които използват уебсайта без да са регистрирани или абонирани за услуги в него.

Цели при събирането на личните ви данни

Основната причина, поради която събираме личните Ви данни е да Ви осигурим достъп до уебсайта или услугите на СДЯ 35 „Вълшебство”, както и да осъществим взаимодействието Ви с такива услуги.

Понастоящем единствено обработваме данните Ви с цел:

Обработка на запитвания
Оказване на съдействие
Персонализирана комуникация с вас

Предоставянето на личните Ви данни не е задължително. Ако обаче решите да не предоставяте личните си данни, може да нямате достъп за използване на някои от функциите на уебсайта.

Понастоящем не обработваме данните ви с цел изпращане на:

оферти
маркетингови съобщения

Ако планираме такива действия в бъдеще, то ще бъде направено само с предварителното ви съгласие.

 Принципи при събирането на личните ви данни

Сигурността на данните Ви е приоритет за нас. За тази цел СДЯ 35 „Вълшебство”е предприело адекватни административни, технически и физически мерки за защита на личните ви данни срещу загуба, кражба и неразрешено използване, разкриване на модификации.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Ще запазим данните ви само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани, както е посочено в настоящата Политика за поверителност. В края на периода на запазване личните ви данни ще бъдат анулирани, анонимизирани или обобщени.

Предаване на лични данни за обработване

СДЯ 35 „Вълшебство”може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679., като Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

СДЯ 35 „Вълшебство”може да сподели личните ви данни трети страни доставчици, които извършват обработването от името на СДЯ 35 „Вълшебство”и/или свързаните лица с него.

 Прехвърляне на личните ви данни в чужбина

Личните ви данни могат да бъдат прехвърлени в други държави в рамките на или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Винаги проверяваме, дали са налице адекватни и подходящи предпазни мерки, съответстващи на приложимите закони за защита на личните ви данни.

 

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от СДЯ 35 „Вълшебство”потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

СДЯ 35 „Вълшебство”Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но СДЯ 35 „Вълшебство”си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до СДЯ 35 „Вълшебство”.

Вие имате правото да поискате от СДЯ 35 „Вълшебство”изтриване на свързаните с Вас лични данни, а СДЯ 35 „Вълшебство”има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
личните данни са били обработвани незаконосъобразно
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо СДЯ 35 „Вълшебство”
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество

СДЯ 35 „Вълшебство”не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

СДЯ 35 „Вълшебство”не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Вие имате право да изискате от СДЯ 35 „Вълшебство”да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на СДЯ 35 „Вълшебство”да провери точността на личните данни
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
СДЯ 35 „Вълшебство”не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на СДЯ 35 „Вълшебство”имат преимущество пред Вашите интереси

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на СДЯ 35 „Вълшебство”с искане по имейл.

Вие можете да поискате от СДЯ 35 „Вълшебство”директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от СДЯ 35 „Вълшебство”да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. СДЯ 35 „Вълшебство”може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от СДЯ 35 „Вълшебство”, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Актуализации на настоящата Политика за поверителност

СДЯ 35 „Вълшебство”може да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност, за да се гарантира спазването на приложимото право.

Моля, погледнете посочената в началото дата на влизане в сила на настоящата Политика за поверителност, за да видите кога е била последно актуализирана.